Toby Stephens

Toby Stephens

Antonio De Matteo

Antonio De Matteo

Manuela Parodi

Manuela Parodi

Luca Guastini

Luca Guastini

Ian McEwan

Ian McEwan

Billy Howle

Billy Howle

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo

Steve McQueen (reg.)

Steve McQueen (reg.)

Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki

Til Schweiger

Til Schweiger

Carlotta Cerquetti

Carlotta Cerquetti

Giovanni Zoppeddu

Giovanni Zoppeddu

Sandra Hüller

Sandra Hüller

Jovan Adepo

Jovan Adepo

Peter Farrelly

Peter Farrelly

Barbara Auer

Barbara Auer